"Everybody has a creative potential and from the moment you can express this creative potential, you can start changing the world"- Paulo Coelho

 

MissieWaar gaan wij voor?

Authenticiteit, echt verbinden, echt verbeteren door duurzaam te investeren op het snijvlak van leiderschap, organisatieontwikkeling en resultaatverbetering   

 

Waar staan wij voor?

Onze kracht ligt in het zien van mogelijkheden waar geen vooruitgang meer mogelijk lijkt. In plaats van de focus te leggen op het financiële besparingspotentieel, vinden wij manieren waarop mensen maximaal tot hun recht komen in organisaties. Wij willen, als autoriteit op ons vakgebied, mensen en daarmee organisaties uitdagen om het maximale uit zichzelf te halen.

In de meeste organisaties is al veel gedaan aan kostenbesparing. Er is naar efficiency gekeken, gereorganiseerd en nog eens bedacht hoe we met minder meer kunnen realiseren. Er komt een moment waarop organisaties zich de vraag stellen ‘hoe kan ik meer realiseren met wat er nu is?’. De mens is bij deze vraag een heel belangrijke en kostbare factor. Er wordt steeds meer van werkgevers én werknemers verwacht. De economische en maatschappelijke ontwikkelingen (denk aan veranderingen in het economisch klimaat, de arbeidsmarkt, het ontslagrecht, de technologie) maken dat we voortdurend moeten meebewegen. Duurzaam investeren in de factor mens is het beste advies dat we kunnen geven. En daar zijn de Meermakers goed in! We kunnen helpen leiderschap te ontwikkelen, de prestaties van individu en organisatie te verbeteren, waardoor de organisatie naar een hoger plan gebracht kan worden. Kortom wij helpen meer te maken met wat er nu is.

 

Dit doen wij vanuit de volgende overtuigingen: 

  • Iedereen heeft het in zich om positief te veranderen, het is maar net hoe je dat potentieel aanboort.
  • Jouw eigen flexibiliteit en die van de organisatie bepalen in hoeverre je in staat bent je omgeving te beïnvloeden.
  • Iedereen heeft een eigen beeld van hoe de wereld in elkaar zit, het bij elkaar brengen van die beelden is de kunst!