Wat doen wij?

 

De Meermakers is gespecialiseerd in innovatief maatwerk dat in cocreatie met jou tot stand komt. Wij leveren dus geen standaardprogramma’s. De zogenaamde ‘cirkel van leren en presteren’ maakt duidelijk op welke terreinen onze dienstverlening zich richt:

 

Deel 1: Meer maken van jezelf - I

Themagerichte in-company trajecten met als doel individuele vaardigheden te helpen ontwikkelen. Bijvoorbeeld vaardigheden op het gebied van presenteren, persoonlijke effectiviteit, communicatie, en sales- en managementvaardigheden.

 

Deel 2: Meer maken van jezelf  - II


Themagerichte trajecten gefocust op duurzame individuele ontwikkeling. Deze ontwikkelprogramma’s zijn een zorgvuldig mix van interventies over een langere periode, gericht op het ontwikkelen van inzicht, kennis en vaardigheden. Persoonlijk leiderschap en coaching zijn hier een onderdeel van.

 

Deel 3: Meer maken van jezelf en anderen


Leiderschapsontwikkeling gerelateerd aan organisatie-ontwikkeling. Individuele - en organisatieontwikkeling gaan hierbij hand in hand. In deze trajecten voor managers en professionals wordt ontwikkeling van een groep deelnemers als accelerator gebruikt voor organisatieontwikkeling. 

 

Deel 4: Meer maken van je organisatie


Organisatie-ontwikkeltrajecten, waarin ontwikkeling op missie, visie, doelstellingen, cultuur en sturing centraal staan. Denk hierbij aan interventieprogramma’s die wij in cocreatie met diverse mensen in jouw organisatie maken. De Meermakers richt zich op organisatie-ontwikkeling waarbij gedragsverandering nodig is om strategische doelen te verwezenlijken. Bijvoorbeeld bij fusie, reorganisatie en cultuurverandering.

 

Coaching


Voor bedrijven en particulieren.

 

Bijzondere programma’s

Sommige workshops laten zich niet gieten in een model. Het laten slagen van een nieuwe medewerker bijvoorbeeld. Of je dromen uit laten komen, dat wil toch iedereen!

De Meermakers heeft een aantal extra curriculaire programma’s ontwikkeld die op elk niveau te doorlopen zijn: